Jak volit své zástupce do zastupitelstva města Hořovice?

Máte jedinečnou šanci ovlivnit vývoj našeho města na příští čtyři roky, ale 

... Koho zvolit a neudělat chybu?  

Až půjdete nebo pojedete ráno do práce nebo s dětmi do školy či školky, pečlivě se dívejte kolem sebe (najít parkovací místo je většinou problém) a také pod sebe (chodníky i silnice jsou z většiny rozbité...) A pak si vzpomeňte, kdo je v současné době ve vedení města. 

Večer si pak otevřete webové stránky www.volby.cz a najděte si kandidátky pro Hořovice. Opět si vzpomeňte, jak vypadala Vaše cesta městem, jak jste se při ní cítili a zda město přesně odpovídá místu, kde jste vždy chtěli žít. 

Nyní máte několik možností, jak své hlasy rozdělit: 

1.        Se stavem řízení a s vedením města jsem spokojený a chci, aby i nadále v takovém stylu pokračovalo. V tom případě si najděte osoby ze současného vedení města na kandidátkách pro tento rok a vyberte ty, kterým chcete dát i pro příští čtyři roky důvěru.    

2.        Se stavem vedení města nejsem spokojený, protože nehájí zájmy města a občanů, město se nerozvíjí, nevzkvétá, problémy občanů neřeší, chodníky jsou rozbité, parkovacích míst je málo, městem projíždějí nebezpečně přetížené tranzitní kamiony, veřejný prostor je špinavý, nezvhledný, kino zavřené, společenský život ubohý, v centru není kam se jít projít, jednoduše se mi město nelíbí. Když přijdu na radnici si ztěžovat, dozvím se, že nejsou peníze, materiál, lidi, nebo jiný důvod proč něco nejde. Ale vím o tom, že jsou zde lidé, kteří chtějí město dát do pořádku, věci aktivně měnit, sázet, opravovat, stavět. Pořádají jarní trhy a pouť Porcinkule, uspořádali také Masopust, několikrát uklízeli město, obnovili parčík u Lípy milénia (ulice U Rybníčka) a dokonce postavili u mlýna novou lávku, když stará spadla a město ji odmítlo obnovit. A také píšou časopis, Hořovický Vřešťan, který všechny nešvary ve městě již kritizuje a pokud to jde, navrhují řešení. Některé z těch lidí znám i osobně a vím, že chtějí jít k volbám jako kandidáti....

TO JSME MY - SNK HOROVIZE!!! 

Přečtěte si více o našich kandidátech  a zaškrtněte naši stranu na volebním lístku. Nezapomeňte volební lístek otočit, najdete nás na druhé stránce.

 My s Vaší pomocí uděláme vše pro to, aby se Vám co nejdříve v Hořovicích zase líbilo. Již teď děkujeme! 


Jak můžete v komunálních volbách hlasovat, aby Váš hlas měl opravdu sílu něco změnit?

V Hořovicích se bude volit 21 zastupitelů, a proto má každý z Vás k dispozici maximálně 21 hlasů, které můžete rozdělit několika způsoby:

  • Na příkladu vpravo vidíte nejjednodušší způsob, tedy označit křížkem před jménem kandidátky celou volební stranu - dáváte tak hlas všem kandidátům této strany. Tímto způsobem také zaručíte, že se Vámi vybrané uskupení opravdu do vedení města dostane. Určitě ne v celé své sestavě, ale rozhodně pošlete na radnici lidi z předních míst kandidátky, kteří jsou připraveni městu dát maximum. 


Jenže co když máte svého favorita jednotlivce v jiné straně? 

Zaškrtněte uskupení, kterému nejvíce věříte jako celku, je za ním viditelná práce a výsledky a následně můžete označit křížkem dalšího nebo další kandidáty z jiných volebních stran (např. 2 kandidáty z jiné volební strany). Strana, kterou zakřížkujete, získá v daném případě 19 hlasů, tedy 21 mínus dva hlasy kandidátů zakřížkovaných na kandidátce jiné volební strany. Zakřížkovaná strana ztrácí dva hlasy a kandidáti odspodu ztrácí vždy každý jeden hlas. Strana získá pouze 19 hlasů. Poslední dva kandidáti nezískají žádný hlas. Naopak volební strana jiné volební strany získá dva hlasy pro zakřížkované kandidáty této strany. 

Když dáte hlas kandidátovi z určité strany, dali jste tento hlas jeho straně a kandidátovi jste přidělili hlas preferenční, takže má možnost přeskočit kandidáty nad sebou. Aby kandidát dokázal přeskočit kandidáta v pořadí nad sebou, potřebuje k tomu o to více hlasů, čím více míst chce přeskočit. Aby se dostal na první místo, musí získat o 10 % více hlasů, než je průměrný počet hlasů připadajících na jednoho kandidáta v rámci jeho strany. Nestačí tak získat více hlasů než jednička, ale výrazně více než všichni kandidáti. 


Jak je to se "známými tvářemi"? 

Buďte obezřetní s výběrem kandidátů, které dobře znáte například z práce, ze školy apod. a chcete je volit jen proto, že jde o "známá jména". Některé strany tím, že mají na svých kandidátkách "známá jména" lákají voliče a Vámi zvolení kandidáti pak nenadále ze své funkce zastupitele odstupují, protože jednoduše nemají na práci pro město čas. Na jejich místa se pak dostávají lidé, které byste nikdy nevolili.

 Než se pro "známou tvář" rozhodnete, neostýchejte se kandidáta přímo kontaktovat a ptát se ho na konkrétní problémy Hořovic a návrhy jejich řešení. Jen člověk, který se o město opravdu zajímá a snaží se aktivně přispět k pozitivní změně, Vám dokáže odpovědět bez planých slibů a následně Vás nezklamat jako zvolený zastupitel města. 


Právě jste se přistěhovali, nikoho tu neznáte a máte jít volit? Ale koho? 

Naší milí noví sousedé,

přihlášením se v Hořovicích k trvalému pobytu jste se stali plnohodnotnými občany města.

Tímto Vám srdečně blahopřejeme a věříme, že se Vám zde bude dobře žít. 

Je samozřejmé, že mnozí z vás se teprve s městem seznamujete, pozorujete a děláte si vlastní úsudek o fungování města. Mnozí ze svého bydliště ráno odjedete do práce a pozdě odpoledne se vracíte, a nezajímá Vás, že o pár ulic dál není kde zaparkovat, že centrum města nevypadá jako na pohlednicích a že jedinou chloubou města je Nový zámek, který městu nepatří. Většina z vás se nijak zvlášť intenzivně o dění ve městě nezajímá a vzhledem ke statusu přistěhovalce (náplavy) se do systému fungování města pod vedením starousedlíků nechcete angažovat.

Pro nás jste ale právoplatní a plnohodnotní občany města, kteří mají stejné postavení jako starousedlíci nebo rodáci. Považujeme vás za novou sílu, nový potenciál pro město a budoucnost pro vás, vaše děti a vnoučata. Tvoříte významnou část obyvatel města. Máte jedinečnou možnost se přihlásit k odpovědnosti za budoucnost našeho města.

Máte právo si zvolit své zástupce v zastupitelstvu města Hořovice v řádných svobodných a demokratických komunálních volbách, které se konají 23. - 24. září 2022. Pokud byste se nás rádi na cokoliv zeptali, neváhejte a udělejte to co nejdříve, abychom mohli společné vize o budoucnosti města dostatečně probrat a Vy jste šli k volbám přesvědčeni o svém rozhodnutí.

Protože chceme občany spojovat a spolupracovat s nimi při řešení jejich problémů, obracíme se na vás s žádosti o vaší podporu. Pomozte nám zajistit změnu, která přinese městu prosperitu a rozvoj.