Ing. Ladislav Ludvík

"Bez ohledu na kulturu, rasu nebo náboženství, schopnosti či neschopnosti, slabost nebo sílu je každý člověk jedinečný. Každý z nás má nástroj, který může přinést do velkého orchestru lidstva, a každý z nás potřebuje pomoc, aby se stal plně tím, kým se může stát."  - Jean Vanier

Dopravní infrastruktura a obslužnost města Hořovice a  spádového regionu.

Jako hlavní priority v zastupitelstvu, které bych chtěl prosazovat, je obor, ve kterém celoživotně působím, a to je veřejná doprava. Chtěl bych prosazovat veřejnou diskuzi s občany města o dopravní koncepci města, o parkovacích a odstavných místech ve městě a napojení nově vznikajících čtvrtí do infrastruktury města s ohledem na již přetíženou vnitřní část infrastruktury města.


Co se týče veřejné dopravy, chtěl bych se zasazovat se o udržitelnost rozvoje vlakové a autobusové dopravy v taktovém režimu, s optimálními jízdními dobami do spádových center jako je Praha, Plzeň a Beroun. 

Budu aktivně vstupovat do jednání s okolními spádovými obcemi a objednavateli veřejné dopravy (Ministerstvo dopravy, Středočeský kraj) na přípravě jízdních řádů, přestupních návaznostech a optimálním financování dopravy. Být otevřen veřejné diskuzi občanům, to je priorita, kterou bych rád v dopravní problematice prosazoval.


Chcete se mě na něco zeptat? Pokud se nepotkáme osobně, rád Vám odpovím na mailu nebo na telefonu. 

email: LudvikL@spravazeleznic.cz

telefon: 602 532 672