Ing. Věra Eschnerová

"Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne." - Václav Havel


Hořovice jsou mým rodným městem, vyrostla jsem na Západním sídlišti obklopena dětmi a zelení. Proto mi není lhostejné, jak bude místo, kde vyrostou mé děti, vypadat. K zájmu o komunální politiku mne přivedl můj taťka, pan Karel Hasman, který mne svou vytrvalou snahou upozorňovat na nedostatky ve městě a trvat na jejich odstranění přesvědčil o tom, že snaha  zušlechtit prostor, ve kterém žijeme, má smysl. 

Od počátku mého působení ve spolku Horovize byla mou hlavní oblastí zájmu doprava a to především tranzitní doprava, která neúměrně zatěžuje centrum města i okrajové ulice a znemožňuje tak vytvořit v centru města kvalitní veřejný prostor. V současnosti bohužel vnímám Hořovice jako průjezdní obec, kde většina lidí nemá potřebu jít nebo jet do centra, aby zde příjemně strávila čas, naopak to vnímá jako nutné zlo. Vybudování východního obchvatu, tedy obou jeho etap, a související zákaz tranzitu pro nákladní vozidla je pro Hořovice jedinou možností, jak vrátit život do centra města. Intenzivní diskuse s vedením Středočeského kraje s cílem zahájit i dokončit výstavbu obchvatu v co nejkratší době je mojí absolutní prioritou. 


Druhou, neméně důležitou prioritou, je pro mne havarijní stav mnohých místních komunikací, nedostatek parkovacích míst a bezpečných přechodů pro chodce. Je nezbytně nutné vytvořit plán oprav jednotlivých komunikací dle stavu poškození. Chybějící parkovací místa především na Západním sídlišti a ve Višňovce lze řešit citlivou úpravou prostoru při zachování současné zeleně. Přechody, které jsou v současné době nebezpečné, je třeba upravit tak, aby byla zachována jejich hlavní funkce - tedy bezpečně přejít ulici. 
V okolí škol a školek je třeba vytvořit takový prostor, kde se chodci a auta nebudou vzájemně ohrožovat. Změna směru jízdy v některých ulicích umožní lépe pracovat s dopravní zátěží hlavně v době největšího vytížení. 
Naše město má velký potenciál stát se moderní obcí 21. století, kde se bude všem dobře žít. Využijme toho! 


Chcete se mě na něco zeptat? Pokud se nepotkáme osobně, ráda Vám odpovím na mailu nebo na telefonu.

email: vera.eschnerova@seznam.cz

telefon: 602 343 683