PROGRAM AKCÍ HOROVIZE z.s.  v roce 2024

_______________________________________________________________

ÚNOR 2024

Sobota 24. února 2024 - BRIGÁDA Plichty ze Žirotína na úpravě areálu Starého zámku

BŘEZEN 2024

Sobota 23. března 2024 - na Palackého náměstí pořádáme JARNÍ TRHY - Horovize nepořádá

KVĚTEN 2024

Sobota 25. května 2024 - KVĚTINOVÉ SLAVNOSTI v areálu Starého zámku

ČERVEN 2024

Sobota 14. června 2024 - BRIGÁDA Plichty ze Žirotína na úpravě areálu Starého zámku

SRPEN 2024

Neděle 4. srpna 2024 - pořádáme Pouť Porcinkule na Palackého náměstí 

ŘÍJEN 2024

Pátek 4. října 2024 a sobota 5. října 2024 - spolupořádáme Cibulový jarmark

LISTOPAD 2024

Sobota 2. listopadu 2024 - BRIGÁDA Plichty ze Žirotína na úpravě areálu Starého zámku

PROSINEC 2024

Neděle 1. prosinec 2024 - spolupráce při pořádání Adventních trhů na Palackého náměstí.AKCE v roce 2023PROGRAM HOROVIZE 2023

KVĚTEN 2023

20. 5. 2023 ve 13.00 hodin

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

"Starý zámek a jeho tajemství"

Sraz ve 13.00 hodin na nádvoří Starého zámku v Hořovicích. Prohlédneme si nejen část sklepení a vnitřních místností, ale také prozkoumáme zahrady Starého zámku. Možná se dozvíte, co jste o Starém zámku nevěděli a podíváte se tam, kde jste ještě nebyli.

26. 5. 2023 v 8.30 a v 16.00 hod.

PŘEDNÁŠKA

8.30 – 10.30 hodin malá zasedací místnost Městského úřadu Hořovice

"Jak fungují komunitní zahrady a jaké přínosy mohou mít pro města"

16.00 – 17.30 hodin Cvočkařská ulice 286/1, vchod u Jungmannovy ulice, Hořovice

"O společném pěstování ředkviček, dobrých sousedských vztahů a sdílené radosti"

Přednášející: Bc. Lucie Maříková, koordinátorka projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně (Královéhradecký krajský úřad, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu)

27. 5. 2023 v 9.20 hodin

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA

"Tajemství lesa a historie místa"

Sraz v 9.20 hodin na parkovišti u Záskalské přehrady v Neřežíně. Vydáme se nejen na místa, kde naši předkové zanechali svoji stopu, ale také si řekneme, jak funguje lesní internet.

Náročnost středně těžká, vhodné i pro děti starší 10 let. Délka cca 12 km. Návrat mezi 13.00 až 14.00 hodin

3. 6. 2023 od 10.00 do 15.00 hodin

"Letní brigáda Plichty ze Žirotína"

BRIGÁDA – Starý zámek Hořovice

Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury

Zveme všechny občany, kteří chtějí při zvelebování zahrad Starého zámku navázat nová přátelství, popovídat si, něco dobrého zakousnout a společně udělat spoustu práce. Každou hodinu budou probíhat komentované prohlídky další části Starého zámku.

Přihlášky na akce a informace poskytuje Marcela Ganna Flídrová, 603 964 553. Více na www.horovize.cz, email:horovize@seznam.czPřátelé,

moc děkuji za Vaše odhodlání a Váš čas věnovaný městu Hořovice. Jste prostě všichni úžasní. Byl to krásný čas strávený ve Vaší společnosti při úklidu a úpravy zeleně na severních a jižních zahradách Starého zámku. I svatý Petr nám držel všechny palce a poslal nám krásné počasí. Byli jste neuvěřitelní. Představte si, že se Vás sešlo nejméně 53. Tolik jsem Vás měla podepsáno na "Poučení o dodržování bezpečnosti práce."

Připravujeme další brigády Plichty ze Žirotína, a to 3. června 2023 a 21. října 2023, nad kterými převzalo záštitu Ministerstvo kultury, které si nesmírně váží takové prezentace českého kulturního dědictví v regionu. Sledujte prosím naše stránky www.horovize.cz, kde budou zveřejněny další informace. Koncem dubna by měly být opuštěny individuální oplocené zahrádky, a tak nás bude čekat úklid všeho, co tam ještě po nich zůstane. V zahradách na nás bude čekat i mnoho práce na úpravě zeleně, ale to musíme dělat opět až ve vegetačním klidu. Vím, že se už těšíte na další společný upravený veřejný prostor, protože jste mně to říkali. Tak doufám, že tomu společně pomůžeme a opět tak městu ušetříme nemalou finanční částku.

Opět bychom rádi pro Vás připravili prohlídku Starého zámku, ale zase trochu jinou, než jste si ji zažili v sobotu. Starý zámek nevydal ještě mnoho tajemství. Od 1. 4. 2023 by mělo být ve Starém zámku na novou sezónu otevřeno Muzeum, ve kterém pracuji jako průvodkyně. Tam se můžete dozvědět další informace o historii Hořovic i okolí, jste srdečně zváni.

Ještě jednou moc děkuji všem zúčastněním za usilovnou práci na zahradách Starého zámku.

Přeji vše dobré a brzy se těším na shledanou Marcela G. Flídrová, 

603 964 553Přijďte na prohlídku tajemného sklepení a půdy Starého zámku.

Přátelé, sousedé a občané města, stala jsem se zastupitelkou a předsedkyní Komise pro kulturu, cestovní ruch a propagaci města. A také jsem stále členkou spolku Horovize, který do Hořovic přinesl nové kulturní akce a podílel se na dalších akcích potřebných pro Vás, občany Hořovic.

Část naší činnosti v komisi jsem Vám již představila ve Vřešťanu a tak bych se dnes ráda věnovala zahradám okolo Starého zámku, které chce Město otevřít pro Vás všechny občany Hořovic, jako další odpočinkovou zónu.

V úterý 10. 1. 2023 na moji žádost stvrzenou Městem přijeli z Národního památkového ústavu v Praze pan Ing. A. Rudl, který má na starosti péči o zeleň a paní Ing. D. Hofreiterová, která je garantem území, abychom společně s vedoucí odboru památkové péče MěÚ paní Mgr. Janou Kasíkovou, místostarostkou paní Ing. Věrou Eschnerovou prošli především severní zanedbané zahrady Starého zámku, část zahrad jižních i klášterní zahradu, a ujistili se tak, co v památkově chráněném území můžeme pro naše občany vytvořit. V první fázi jsme si ujasnili, jak naložit se zanedbaným památkově chráněným územím severních zahrad Starého zámku. Musíme vyřezat nálety javorů, bezinek, srovnat velkou hromadu navážky za garážemi porostlou vzrostlými javory. Vystřihat křoviny a vytahat odpadky, skládku všeho možného, co zůstalo po některých zahrádkách, jako rozbořené chatky, psí boudy, bioodpad a nefunkční ruční sekačky atd.

Především si ale musí vyklidit zahrádky okolo Starého zámku ti, kteří tam zahrádky mají, a to do 30. 4. 2023. Pod smlouvou, tedy oficiálně tam mají zahrádky pouze tři "pachtýři" z osmi, ostatní nemají žádnou smlouvu s majitelem, tedy Městem zastoupeným MSBNF. Neplatili pachtovné ani vodné a stočné. Navíc je celý pozemek památkově chráněný a žádné zahrádky tam neměly vzniknout, ale Město mělo povinnost se o tuto krásnou zahradu starat.

Než tedy otevřeme zahrady pro vás všechny, tak musíme udělat na zahradě mnoho nespecializované práce, kterou si můžeme udělat sami.

v sobotu 18. 2. 2023 s podporou Města Hořovice, ve spolupráci s MSBNF, chce náš spolek Horovize, se spolkem Hrad Valdek, jako hlavní organizátoři, dále s Českým zahrádkářským svazem, hořovickými Skauty a dalšími jednotlivci v době od 10.00 do 15.00 hodin začít čistit severní zahradu Starého zámku před a za zahrádkami. Také částečně začneme čistit jižní zahrady.

Akci jsme nazvali "První jarní brigáda Plichty ze Žirotína".

Pro návštěvníky bude připraveno občerstvení, pro brigádníky také, ale zdarma.

Můžete nás podpořit nejen přiložením ruky k dílu (prosím o přihlášení na můj mobil 603 964 553), ale i finančně. A nechceme to zadarmo. Připravujeme pro vás krátké prohlídky tajemných sklepů Starého zámku a půdy, kam se jen tak nedostanete. Budou každou celou hodinu.

A jaké máme plány? Jak jsem již psala otevřít zahrady okolo Starého zámku všem občanům. Z nádvoří, které je nyní parkoviště, znovuobnovit zámecké nádvoří jaké tam bylo začátkem minulého století. Ale nebojte i parkování víme, jak řešit.

Na zachovalých valech zřejmě vyrostou edukační přírodní zahrady, např. geologické stanoviště, meteostanice s měřením vodních srážek, hmyzí domky, budky, chodníky z různých materiálů, stacionární jeviště s hledištěm atd. Ale také lavičky a malá sportovní zařízení.

Těším se s Vámi na shledanou v sobotu 18. 2. 2023 od 10.00 do 15.00 hodin.

Marcela Ganna Flídrová, zastupitelka

603 964 553
členka spolku Horovize


Horovize z. s.
Cvočkařská 286/1
268 01 Hořovice
IČ: 089 92 878

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1
118 00 Praha, Malá Strana

Hořovice 2. února 2023

Žádost o záštitu Ministerstva kultury nad akcemi spolku Horovize z. s. v areálu Starého zámku v Hořovicích.

K zajištění větší podpory od vedení města Hořovice, občanů a případných dalších podporovatelů a nadšenců, žádáme o poskytnutí záštity Ministerstva kultury nad akcemi našeho spolku, které se budou týkat obnovení vnitřních prostor Starého zámku v Hořovicích a jeho zanedbaných zahrad.

První akcí budeme pořádat již v sobotu 18. února 2023 v době od 10.00 do 15.00 hodin, kterou jsme nazvali "První jarní brigáda Plichty ze Žirotína". Dobrovolná brigáda občanů, členů spolku Horovice, z.s. Hořovice a spolku Hrad Valdek, z.s. Beroun, bude zaměřena na úpravu a úklid venkovních zanedbaných zahrad, především na severní části území a na částech zahrad, na kterých rostou náletové dřeviny, ostružiníky a další keřovité rostliny, které zcela porostly severní část pozemků s obrannými valy. Z těchto zarostlých ploch je nutné vyklidit i zbytky dřevěných přístřešků a množství dalšího odpadu.

Součástí brigád budou krátké komentované prohlídky, které přiblíží občanům Hořovic historii Starého zámku a tím zvedne zájem o tento opomíjený historický objekt.

Vzhledem velké rozloze pozemků a množství náletových a odumřelých dřevin,
a rostlin, brigády se budou opakovat v průběhu celého roku 2023.

Za poskytnutí záštity Ministerstva kultury předem děkujeme.

Drahomír Sýkora
předseda spolku
v. z. Marcela Flídrová


Program akcí spolku Horovize na rok 2023

  • 18. února 2023 - První jarní brigáda Plichty ze Žirotína
  • 1. dubna 2023 - Jarní trhy
  • 20. května 2023 - Starý zámek a jeho tajemství - komentovaná prohlídka
  • 6. srpna 2023 - Pouť Porcinkule
  • 6. - 7. října 2023 - Cibulový jarmark
    společně s Českým zahrádkářským svazem, Městem Hořovice, Městským kulturním centrem Hořovice a dalšími spolky
  • 4. listopadu 2023 - Osobnosti Hořovic - komentovaná vycházka
  • 26. prosince 2023 - Adventní trhy

Horovize, z.s.
Cvočkařská 286/1,
268 01 Hořovice,
IČ 089 92 878

Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2/2
268 01 Hořovice

Hořovice dne 23. ledna 2023

Žádost o povolení brigády v areálu Starého zámku v Hořovicích

Zasílám žádost o povolení brigády v areálu Starého zámku v Hořovicích, na kterém bude provedena úprava zeleně, úklid dřevěných zchátralých staveb a nebezpečného odpadu. Úklid a úprava zeleně bude prováděn na pozemcích města, konkrétně na severních a jižních zahradách Starého zámku, katastrální území Velká Víska, parcelní číslo pozemku 5 a 6, mimo oplocené zahrádky, které mají být vyklizeny až do 30. 4. 2023. Brigáda by se měla konat v sobotu 18. 2. 2023 v době od 8.00 do 17.00 hodin ve spolupráci se spolkem Hrad Valdek, s Českým zahrádkářským svazem, hořovickými Skauty a dalšími.

Samotná brigáda bude probíhat v době od 10.00 hodin do 15.00 hodin dle závazného stanoviska NPÚ. Každou celou hodinu, tedy v 11.00, 12.00, 13.00 a 14.00 hodin bychom rádi návštěvníky a brigádníky provedli komentovanými prohlídkami po části severních sklepních prostor a půdy Starého zámku, v ostatní době bude probíhat příprava pracoviště, občerstvení a úklid.

V souladu se "Žádosti o vydání závazného stanoviska NPÚ k údržbě, opravě a rekonstrukci nebo jiné úpravě" podanou 16. 1. 2023 na podatelnu MěÚ Hořovice k dalšímu odeslání NPÚ, se dne 10. 1. 2023 na těchto pozemcích sešli zástupci NPÚ Praha Ing. Aleš Rudl a Ing. Dita Hofreiterová, zástupkyně MěÚ Hořovice Ing. Věra Eschnerová, Mgr. Jana Kasíková a předsedkyně Komise pro kulturu, cestovní ruch a propagaci města Hořovice paní Marcela Flídrová. Na uvedených pozemcích města projednali postup úpravy památkově chráněných pozemků. Brigáda na úpravu pozemků se bude v tomto roce ještě opakovat (po částečném vyčištění a po vyklizení individuálních zahrádek).

Po vyklizení individuálních zahrádek, ke kterému by mělo dojít do 30. 4. 2023, bude nutno uspořádat další brigádu na pozemcích těchto zahrádek. Po této

brigádě pracovníci NPÚ znovu posoudí otevřený a uklizený a od náletů vyčištěný prostor a doporučí případné další úpravy pozemků. V případě doporučení kácení vzrostlých stromů (s obvodem stromů 80 cm, ve výšce 130 cm), tak tuto práci bude muset zajistit specializovaná firma vybraná majitelem pozemků. Takže úklid a úprava zeleně se na těchto pozemcích bude provádět během celého roku 2023. Až v roce 2024 se bude připravovat možnosti využití těchto pozemků příspěvkovými organizacemi a spolky, které budou projednávány s příslušnými orgány města a konzultovat s pracovníky NPÚ.

Brigáda byla ústně projednaná se starostkou paní Věrou Veverkovou a místostarostkou Ing. Věrou Eschnerovou, jako zástupkyněmi majitele, tedy Městem Hořovice. Také byla ústně projednána s panem Romanem Šmerhovským, ředitelem MSBNF, správcem těchto pozemků a budovy Starého zámku.

V budově Starého zámku bychom rádi připravili krátké komentované prohlídky severní části starých sklepů a půdy v součinnosti s MSBNF. Sklepy i přístup na půdu musíme předem připravit ke snadnému a bezpečnému vstupu.

K zajištění podpory brigádníků chceme připravit malé občerstvení, něco k jídlu, čaj a kávu na vlastním plynovém hořáku. Členky spolku Horovize připraví sladké pečivo. Pro návštěvníky zajistíme dva stánky s občerstvením.

Celá akce má za cíl i podporu městské komunity, úsporu finančních prostředků Města a objevování historie města Hořovic.

Drahomír Sýkora
předseda spolku