Drahomír Sýkora

"Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce hledá důvod.- Jan Werich

V současné době považuji za důležité, aby vedení města přijalo odpovídající opatření, která vyplývají z krizové legislativy, a která přispějí k cílené přípravě města a jeho obyvatel na řešení krizových situací, tj. přírodních katastrof, provozních havárií i případného válečného konfliktu.

V případě pověření zastupitelstvem bych se věnoval řízení Městské policie v Hořovicích (dosud MP řídil starosta). Mým cílem je finančně dostatečně zajistit výkon služby městské policie, která musí nově nastavit své priority a systém služby tak, aby v Hořovicích efektivně a kvalitně plnila všechny zákonem stanovené úkoly, včetně operativních úkolů uložených vedením města. Činnost musí být prioritně zaměřena na řešení obecně známých negativních jevů ve městě, s maximálním využíváním kamerového systému a ve spolupráci s Policii České republiky. Všechno bude směrovat k tomu, aby se služba městského strážníka v Hořovicích stala atraktivní, strážník byl občany respektován a měl jejich důvěru a zároveň se svým chováním a přístupem stal partnerem slušných občanů města. 

Jako zastupitel bych chtěl řešit právní otázky spojené s rozhodovací činností Rady a Zastupitelstva, dále koordinaci krizového řízení a řízení bezpečnostních otázek ve městě. Jsem přesvědčen, že právnické posouzení všech již přijatých, ale zejména připravovaných rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva města, přispěje k odstranění klientelismu, k zajištění právní jistoty občanů, k nastavení přesných postupů zainteresovaných subjektů s cílem vybudování otevřené, efektivní, moderní a transparentní radnice, která bude intenzivně pracovat ve prospěch města a jeho občanů. Společně s experty na ekonomiku nepřipustíme žádná předražená výběrová řízení veřejných zakázek a další neopodstatněné výdaje.  


Chcete se mě na něco zeptat? Pokud se nepotkáme osobně, rád Vám odpovím na mailu nebo na telefonu.

email: DrahomirS@seznam.cz

telefon: 603 190 496