Záložka  bude sloužit k organizačním záležitostem  spolku, k informacím, oznámením, výzvám členům spolku i občanům a pod.
Výzva spolku Horovize:

Spolek Horovize bude v letošním roce pořádat několik akcí, které jsou určeny pro Vás, občany města. Budeme pořádat další brigády na zvelebení Starého zámku, ve kterém ve spolupráci s MKC Hořovice chceme vytvořit kultivované prostory pro odpočinek a pro pořádání kulturních akcí. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebudeme pořádat Jarní trhy (ty bude pořádat MKC Hořovice), budeme pořádat Pouť Porcinkule na Plackého náměstí a Květinové slavosti na nádvoří Starého zámku. Na tyto akce potřebujeme najít "sponzory", kteří nám pomohou zaplatit nájem veřejného prostoru na Palackého náměstí, postavení prodejních stánků, kulturní program, zvukaře atd. Pro nás už není nic zadarmo. Pokud se najde někdo, kdo bude mít zájem naše akce podpořit, uvádím č. účtu: 233 815 139/0600. Hledáme i pomocníky, kteří nám tyto akce pomohou organizovat a pořádat. Ozvěte se na tel. č.
603 964 553. Předem všem podporovatelům spolku Horovize děkujeme. 

Drahomír Sýkora, předseda spolku.