Vážení příznivci Hořovického Vřešťana,

vydávání Hořovického Vřešťana jsme dočasně pozastavili, protože se snažíme věci, na které jsme po celou dobu veřejně poukazovali, řešit za přispění zvolených zástupců ve vedení města. Současná situace v informovanosti veřejnosti o dění ve městě však nevylučuje, že vydávání Hořovického Vřešťana opět obnovíme. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hořovický Vřešťan poprvé zavřeštěl v Hořovicích na začátku roku 2018. 

Jeho vydavatel, Jaromír Košťálek, upozorňoval bez skrupulí na nezvyklé praktiky hospodaření města a rozvířil tak vody, do kterých se do té doby jen málokdo odvážil vstoupit. 

Vznik spolku Horovize a jeho spojení s Vřešťanem pak bylo jen přirozeným vyústěním spojených sil občanů, kteří se rozhodli nepodporovat již beze slova současnou radnici ve způsobu, jakým město vede, a Vřešťan se tak stal jakýmsi protipólem oficiální městské tiskoviny - Hořovického Měštana. 

V dubu 2020 se vydavatelem časopisu stal spolek Horovize, ale jeho zaměření a styl se nezměnil, stejně jako jeho redakční rada. Bez ohledu na kritiku ze strany vedení města Vřešťan nadále zveřejňoval příspěvky spolupracovníků, kteří poukazovali na chybná nebo nekompetentní rozhodnutí vedení města, na nečinnost úředníků a na nešvary ve městě. Využili jsme ho také k propagaci akcí ve prospěch města a jeho občanů, pro které se v oficiálním tisku nenašlo místo. Brzy se přispěvateli stali i aktivní občané, kteří měli potřebu sdělit ostatním svůj pohled na některé skutečnosti ve městě a rovněž jim nebyl dán prostor v městském měsíčníku. 


Hořovický Vřešťan byl od svého počátku financován pouze z dobrovolných příspěvků dárců, z nichž jsme platili tisk a grafiku. Distribuci do všech schránek ve městě jsme si pak vždy zajišťovali svépomocí a dobrovolně ve svém volném čase, ale s radostí a vírou, že něco má smysl. Kladné ohlasy ze strany občanů nám byly důkazem.   


Jak můžete přispět na vydávání HOŘOVICKÉHO VŘEŠŤANA

Svůj příspěvek můžete zaslat na účet Horovize z.s. č.: 233815139/0600. Do zprávy pro příjemce uveďte "Vřešťan", anebo "Horovize".

Za každý finanční dar na podporu spolku nebo vydávání HOŘOVICKÉHO VŘEŠŤANA předem děkujeme a věřte, že v plné výši bude využit pouze k danému účelu.


Stáhněte si Hořovického Vřešťana


HOŘOVICKÝ VŘEŠŤAN č. 17 - prosinec 2022

Magické adventní trhy, na čem naši zastupitelé pracují ve svých komisích a budoucnost Hořovického Vřešťana. O tom všem se dočtete v tomto čísle.    

HOŘOVICKÝ VŘEŠŤAN č. 15 - červen 2022

V tomto čísle si přečtete si mimo jiné o tom, jaká byla naše cesta k volbám, jak vypadá Višnovka tři roky po revitalizaci nebo o penězích, které městu utekly chybným hospodařením. 


HOŘOVICKÝ VŘEŠŤAN č. 14 - březen 2022

Jak vypadal Masopust v Hořovicích, proč se ve městě špatně parkuje a zda se opravdu devastuje Dražovka, to vše a mnohé další je obsahem čísla 14. 


HOŘOVICKÝ VŘEŠŤAN č. 13 - prosinec 2021

Vánoční číslo informuje o dokončení lávky přes Červený potok, nabídne Vám rozhovor s velitelkou městské policie nebo exkurzi do života běžného občana z ulice Na Schůdkách 


HOŘOVICKÝ VŘEŠŤAN č. 12 - září 2021

Reportáž z druhého ročníku Poutě Porcinkule, obtíže při stavbě lávky a sloupek o věčně zelené trávě, to je jen výběr z obsahu 12. čísla.