Ing. Jan Eschner

"Všechno jde, když se chce. V klidu a slušně."

Na Státním fondu životního prostředí pracuji v oboru úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Stejné problematice bych se chtěl věnovat také v Hořovicích. Město má ve svém vlastnictví 32 budov, ze kterých zatím jen několik prošlo revitalizací spočívající alespoň v zateplení obálky budovy. Rád bych, aby bylo postupně revitalizováno co nejvíce městských objektů včetně využití obnovitelných zdrojů energií, jako jsou fotovoltaické elektrárny nebo například tepelná čerpadla, čímž výrazně klesnou výdaje na elektřinu i vytápění. 

Je mi blízká problematika životního prostředí, jelikož jsem absolventem lesnické fakulty ČZU v Praze. Jsem rád, že v Hořovicích máme mnoho lesů doslova na dosah ruky (Dražovka, Remízek, Obecní les a Bažantnice). Tyto lesy jsou pro nás obyvatele důležité z mnoha hledisek. Ať už z rekreačního, tak i ze zdravotního a klimatického.V současné době ve městě vidíme rozrůstající se bytovou zástavbu. Byl bych rád, aby v rámci této výstavby nevyrůstaly pouze domy, ale i stromy. Jako malý jsem na sídlišti lezl skoro na každý strom. Nechtěl bych, aby další generace byla odkázána pouze na uměle vytvořené prolézačky, ale aby si mohla hrát i ve stínu stromů, které jim rostou pod okny. 

Dalším pozitivem stromů v zástavbě je jejich schopnost v horkém počasí ochlazovat své okolí i o několik stupňů celsia oproti obyčejnému stínu.

Rád bych se zasadil o obnovu funkce komise životního prostředí, která bývá zpravidla složena z odborníků na tuto problematiku. Ta bohužel v posledním volebním období nijak nefungovala. Při rozhodování o výše zmíněných tématech může, nebo by měla, Městská rada nebo zastupitelstvo přihlédnout k názoru této komise. 


Chcete se mě na něco zeptat? Pokud se nepotkáme osobně, rád Vám odpovím na mailu nebo na telefonu.

email: janeschner@seznam.cz

telefon: 775 140 842