Marcela Flídrová

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti." - Tomáš Baťa

Přátelé, sousedé a občané, 

pokud získám Vaši důvěru, chtěla bych se věnovat kultuře, kráse města a udržitelnosti městské zeleně.

Klimatické změny, sucho a přehřátá města nás pravděpodobně budou v budoucnu provázet stále častěji. Mým dlouhodobým cílem je přinášet změnu vytvořením ucelené zelené linie ve městě a využití dešťové vody ze všech střech ve městě, které nyní odtékají bez užitku do kanálu.


Ráda bych přinesla nové úpravy veřejného prostoru a navázala na stopy našich předků. Využila vzrostlé stromy a keře do nové koncepce utváření veřejného prostoru. Ten bych dotvářela trvalkovými květinovými záhony. Plně využila zbarvení, zajímavých struktur a textur uschlých částí rostlin. Trvalkové záhony doplnila zářivými letničkami a rozsvítila šedivé ulice našeho města. Budu věnovat velkou pozornost výběru druhů a dotváření veřejného prostoru. Aleje, stromy v parcích, zelené plochy a zahrady jsou cennou součástí struktury města a dotvářejí jeho celkový obraz.

Dále bych ráda podporovala, vyhledávala a obnovovala staré tradice. S tím souvisí podpora regionální řemeslníků, kteří přinášejí kvalitní řemeslné či potravinářské výrobky do města, nebo na trhy. Stejnou podporu bych věnovala i regionálním umělcům. V mých představách je to krásný obraz spolupráce komunitní politiky s návazností na občanskou chuť dělat něco pro své město.

Chcete se mě na něco zeptat? Pokud se nepotkáme osobně, ráda Vám odpovím na mailu nebo na telefonu.

email: Flidrova.Marcela@seznam.cz

telefon: 603 964 553