Věra Veverková

"Nebojte se postavit za to, čemu věříte, i kdybyste za tím měli stát sami."

Do Hořovic jsem přišla studovat gymnázium . Je s nimi spjat celý můj další rodinný i profesní život. Proto mne tu zná velké množství Hořováků. I když s tím, jak vyhlíží naše město, nejsem spokojená, jsem patriot. Vždy (a ne úplně k mému prospěchu ) mne zajímalo veřejné dění.

Proto jsem se v uplynulém volebním období jako opoziční zastupitelka věnovala zejména oblasti ekonomické a sociální.

Kandidaturu do nadcházejícího volebního období jsem vzhledem k věku velmi zvažovala. Porovnala jsem sebekriticky svoji vykonanou práci s výkony jiných - mladších zastupitelů a rozhodla jsem se, že chci pokračovat. Mám dostatek energie i času pro kvalitní zastupitelskou práci, která mne velmi naplňuje. Na základě svého vzdělání, zkušeností z manažerských funkcí, znalosti právních, ekonomických i organizačních vztahů města, se chci nadále věnovat ekonomické oblasti, obsahu uzavřených smluv a jejich přínosu, transparentnosti výběrových řízení a kontrole plnění smluv i finančních toků. Chci se starat o to, aby veškeré činnosti úřadu byly směřovány ku prospěchu nikoliv vybraných skupin, ale většiny obyvatel města. Svoje sociální cítění chci zúročit i nadále v oblasti péče o děti, mladé rodiny, seniory i sociálně slabé občany.

Vždy se budu snažit na základě získaných dobrých zkušeností lidi spojovat, vzbudit jejich zájem o veřejné dění v obci a pomáhat těm, kteří to potřebují. 

Děkuji za Vaši dosavadní podporu a důvěru a prosím - přijďte k volbám.


Chcete se mě na něco zeptat? Pokud se nepotkáme osobně, ráda Vám odpovím na mailu, nebo na telefonu.

email: vera.veverkova@email.cz

telefon: 733 349 506